Festival čajové kultury I

Vážení přátelé,

poslední dobou dostávám stále častěji otázku, proč se v malé vesnici kdesi uprostřed Evropy koná festival věnovaný dálněvýchodní estetice, filosofii a hudbě. Proč je zde tolik rozruchu kolem šálku čaje.

Zájem o východní kultury a myšlení provází Evropany již několik staletí. Voltaire měl ve své pracovně idealizovaný portrét Kunfucia, impresionisté i Vincent Van Gogh se inspirovali japonským dřevořezem. Carl Gustav Jung studoval čínskou alchymii, John Cage a téměř celé beat generation zen... Za posledních padesát let let se však především buddhismus a jóga staly významnou silou a inspirací v intelektuálním a uměleckém světě Západu. Není snad obor, který by těmito vlivy zůstal nezasažen. Kromě literatury, architektury, výtvarného umění
či psychoterapie zasáhly tyto inspirace i do tak exaktních oborů jakými jsou biologie nebo astrofyzika. Běžně nyní hovoříme o tao fyziky a naše současné pojetí vesmíru je v překvapivé shodě s výsledky meditací dávných buddhistických i taoistických mistrů. Všechny tyto aspekty si zaslouží reflexi.

Festival čajové kultury není v žádném případě nějakou misií dálněvýchodních hodnot na západ. Myslíme si, že
v současném světě se jako stále aktuálnější jeví akceptace jinakosti, a že každá tradice má schopnost jakoby obsáhnout všechny ostatní. Díky tomuto fenoménu můžeme i skrze tak vzdálené kultury, jako jsou například japonská a čínská, nahlédnout ke kořenům tradice vlastní. To platí samozřejmě i naopak.

Festivalem čajové kultury chceme proto nadále podporovat tento tvůrčí mezikulturní dialog. Přejeme si, aby festival zůstal místem tvůrčích setkání, podivuhodných náhod i nevšední kultivované imaginace. Jedině uvolněním těchto tvořivých sil může být totiž odkryto cosi dávno zapomenutého. Jak řekl Starý mistr, „něco, co nemůže být sděleno
ani slovy, ani mlčením“.

Ivo Hucl
2003

Festival čajové kultury I
1. 11. - 2. 11. 2003

Výstavy:
Petr Geisler - Na hranici zenu a nedorozumění /kaligrafie/
Zdeněk Thoma - Kouzlo japonských zahrad /fotografie/
Čajový porcelán a keramika - Japonsko, Čína, Vietnam /soukromá sbírka Věny Hrdličkové, Petry Mullerové a Lucie Olivové/
Bonsai - Václav Novák
Vnitřní hlasy - Ivan Vala /kresby/

Sobota 1. 11.
13:00
Zahájení festivalu
14:30
Podzimní ikebana - Daniela Hatleová, Dagmar Havlová - škola Sógetsu
Čajový obřad - Julie Honyšová - škola Urasenke
17:00
Čaj a zen mají stejnou chuť - Junzo Edžun Iečika (zenový mnich školy Rinzai) /přednáška/
Šumění větru v bambusovém háji - Junzo Edžun Iečika /koncert na tradiční japonskou flétnu šakuhači/
18:30
Miou Miou - plzeňská alternativa /koncert/
Oldřich Janota /koncert/

Neděle 2. 11.
14:30
Příběh čaje - Zdeněk a Soňa Thomovy /přednáška/
Soldža - tibetský čaj s jačím máslem - sdružení Potala /přednáška s ochutnávkou/
17:00
Čajový obřad školy Mushanokojisenke a Sohen Ryu - Lukáš Kubín
Cesta meče - Vladimír Hotovec a jeho žáci /přednáška s demonstrací/
18:30
Siberia - brněnská alternativa /koncert/
Vladimír Václavek /koncert a křest nového CD/

Doprovodné akce:
Prodejní výstava originální čajové keramiky - Míla Krofta, Zuzana Debřičková, Ivan Hostaša, Helena Jungwirtová
Minimalistický nábytek - Design atelier Cascade
Čajovna
Chillout music - DJ Pedro Jugoschka