Yunko Nagano / Krajiny větru a květin

Výstava mědirytů přední japonské výtvarnice

Galerie Jiřího Trnky
Náměstí republiky 3
Galerie otevřena: pondělí - pátek 10 - 12, 13 - 17 hodin
sobota 10 - 14 hodin
Výstava potrvá do 19. září


V Japonsku bývá zvykem dávat výstavám tajemná a poetická jména, neboť pouze tajemné může být květem. Návštěvníci výstav se tak mohou snadněji přenést do říše neviditelné reality a krásy. Podle buddhistické a šintoistické filosofie je totiž pro většinu z nás pravá realita zatemněna smyslovým vnímáním. Světy reality, bohů, polobohů, démonů, duchů či prétů jsou přístupné pouze intuicí nebo chcete-li moudrostí. S neviditelným světem je pak možné komunikovat pouze mlčením nebo pomocí různých druhů emočních nálad. Mlčení je jediný správný způsob, jak hovořit o přirozeném.

V názvu výstavy Yunko Nagano Krajiny větru a květin rezonuje především hluboce intimní atmosféra jejího města Takasaki. Jak sama zdůrazňuje, vibrace rodného kraje kultivují její tvůrčí imaginaci po celou dobu její umělecké dráhy.

Před třinácti lety se v tvůrčím zrání Yunko Nagano otevřely zcela nové horizonty díky setkání s tradiční evropskou technikou mědirytu. Mědiryt /chalkografie/ je hlubotisková grafická technika, která svými počátky spadá až k předrenesančním zlatnickým dílnám. Yunko Nagano se díky ní stala pravou globalizační umělkyní. Své hluboce japonské cítění vyjadřuje prostředky typickými pro západní uměleckou tradici. V japonském umění převažuje metoda ne-činnosti, charakteristická pro taoistická, později zenová teoretická východiska. Všechno už je zde, nic není zapotřebí vymýšlet, stačí nepřekážet světu v jeho projevech. V tvorbě Yunko Nagano se však díky ušlechtilé technice mědiritu objevila témata snu, tajemství, fantazijních světů a personifikovaných přírodních sil. Díky ní je schopna zaznamenat stopy tajemných setkání, sakrálních sfér či světel vrhaných křídly andělských bytostí a víl. Formálně tak navazuje na velké evropské mistry hlubotiskových technik, Albrechtem Dürerem počínaje, Bohuslavem Reynkem, Cyrilem Boudou nebo Karlem Demelem konče.

Svět Větru a květin povstává z hlubokých emocí, které v malířce probouzí setkání s krásnem. Krása je v kontextu její tvorby dobrem a dobro pravdou. “Vše, co se manifestuje, jest dobré,” píše se v jedné významné buddhistické sútře. Yunko Nagano jako by pokračovala.“ Když spatřím krásnou věc, probouzejí se ve mně pocity, které pak vedou moji tvůrčí sílu. Hlavním zdrojem mé inspirace je příroda, především ta, která provázela mé dětství. Ta je pro mne zdrojem životní útěchy.” Yunko Nagano se narodila v Misato-mači v Takasaki, kde krajina dodnes budí úžas svojí poezií a kde lze bezprostředně vnímat jejího génia loci. “V zimě zde utichá chladné nebe a vítr fouká tak ostrý, že vám prorazí kůži. Atmosféra jara je plná rozkvétajících květin a cvrlikání ptáků.V kypícím létě je země zahalena konejšivým listím, zrajícími plody a počínající melancholií. Podzim s sebou přináší pestré barvy, smutek a uvadající květy. Zakvákání žáby či zabzučení hmyzu dokáže pohnout celým vaším srdcem. A čas neustále a nezadržitelně plyne. Byla bych šťastna, kdyby moje práce byla vnímána jako pocta nedělitelnému celku přírody, universálnímu řádu bytí a proměnám přírodních krás.”

Výtvarné umění bývá podobně jako hudba považováno za výsostný nonverbální nástroj komunikace, který ke svému sdělení nepotřebuje slova, a ve kterém jsou zakódovány universální duchovní i estetické hodnoty. Jeho poselství však mohou vnímat pouze otevřená lidská srdce. Česká, stejně jako evropská nebo japonská. Věřím, že výstava Krajiny větru a květin Yunko Nagano se stane příležitostí ke společnému setkání. V bezedném květu tajemství, ze kterého povstávají všechny věci i jména.

Ivo Hucl

Moderato / Moderato 2003

Jarní světlo / Light on the spring 2008

Zahradníkův sen /A dream of gardener 2009

Les snílků / The forest for a dreamr 2009

Most pro pěší /A walking bridge 2009

Dvojitě kvetoucí kamélie / Double flowering camellia 2006

Plovoucí město / Floating city 2009

Zlaté ovce s květinovými hodinami /A golden sheep with flower clock 2000

Větrné divadlo / Wind Theatre 2000

Utopie / Utopia 2009

Píseň pro zimní oblohu /A song for the winter sky 2008

Snem oděnná / In dress dream 2008

Strom zaslíbení /A tree of a promise 2008

Kruté milosrdenství / Cruel mercy 2007

Být svobodný / To be free 2007

Sublimace / Sublimate 2007

Léčka / Trap 2008

Sladká vůně / Sweet fragrance 2008

Pavučiny vzpomínek / Threads of the memory 2007

Memory / Vzpomínky 2007

Bolest / Pain 2007

Pythagorejské motivy / Pythagorean motive /2005

Zahradník / Gardener 2005

Zázrak prstu / A miracle of fingertip 2005

Čas pro nás / The time for us 2005

Co je pod pamětí / What is under mind 2005

Zůstaň zde /Stay here 2005

Prolog /Prologue 2005

Malé dobrodružství / Small adventure 2005

Kolo života / Round of life 2005

Seal / Pečeť 2002

Mrazivé světlo lampy / Chilly lamplight 2003

Slábnout / Fade 2006

Slunce v stímu zelených stromů / The sunshine in the shade of green trees 2006

Výhonek / Sprout 2001

Slza lotosu / A tear of the lotus 2000

Sny milosrdenství / Dreams of the mercy 2006

Jarní snění při měsíčním světle /Dreaming in the spring in the moonlight 2001

Snění v zahradě /Dreaming in the garden 2007

Město andělů / City of the angels 2005

Transformace / Transformation 2005

Rašení v čase a prostoru / A sprout in the time and space 2004

Ve spirále / In the spiral 2004

Akumulační prostor v podzemí /An accumulation space at the underground 2002

Kniha fantasie mezi řádky /A book of the fantasia between lines 2002

Konec světa / The end of the world 2002

Naslouchání v měsíčním světle / Listening in the moonlight 2002